Skip links

Ere-bestuursleden

Theo Asselberghs : ere-voorzitter
Theo Van Leerberghe : ere-ondervoorzitter
Frans Van Looy : ere-bestuurslid
Willy Vervoort : ere-bestuurslid
Jan Ceulemans : ere-bestuurslid