Skip links

Geschiedenis

De Koninklijke Fanfare “De Eendracht” van Keerbergen werd in 1821 als een “muzieksociëteit” opgericht waarvan de stichters zich gedurende 3 jaar hebben ingespannen om het nodige geld te kunnen inzamelen.

Op 21 juni 1824, onder het bewind van Willem I van Nasseau werd de Muzieksociëteit L’Union” opgericht. De gemeente Keerbergen telde toen ongeveer 1.800 inwoners.  De eerste uitstap ging naar de Heihoeve, toen eigendom van de familie Van Langendonck, deze familie heeft een belangrijke rol gespeeld in de oprichting en de latere bloei van de fanfare. In die tijd kwam de muziekmeester te voet van Leuven en logeerde bij een bestuurslid. De repetites werden om de veertien dagen op zaterdag gehouden,s’ anderendaags na de muzieklessen van ‘ na de hoogmis’ keerde de muziekmeester terug naar huis, te voet natuurlijk.

Tussen 1850 en 1854 kende “L’Union” een inzinking door de heersende crisis in het land. De fanfare kende op een zeker ogenblik maar 12 leden meer ..

In 1868 was er terug een ware heropbloei, er waren toen terug 26 muzikanten en 12 ereleden. De muzikanten kwamen uit Keerbergen, Rijmenam,Bonheiden en Putte.

De vlag, toen geschonken door de erevoorzitter E. Van Langendonck, eigenaar van het kasteel Les Lierres, daterende uit 1868 weerstond de wereldoorlogen en prijkt nu op een ereplaats in het lokaal.

De muzikanten betaalden toen hun maandelijks lidgeld van 25 centiemen en de ereleden 50 centiemen. De muziekmeester ontving 5 fr. per repetitie.

Het kasboek tussen 1868 en 1940 werd goed bijgehouden en hieruit kan men de bestuursleden herkennen , nl. Warke Van Langendonck, Joseph Rayemaekers, Dr. Michiel, Francicus Van Kelst , Corneel Mommens,Jekke Verelst en Emiel Mollekens.

Op zondag 21 juni 1874 vierde de fanfare haar 50 jarig bestaan. Er waren toen 27 muzikanten onder de leiding van de muziekmeester Amandus Peeters uit Werchter en 18 ereleden. Voor de festiviteiten bedroegen in dat jaar de uitgaven : 421,39 fr.(buitengewone lessen voor het festival, zilveren medailles en decoraties, vlaggen en versieringen, artisinale opgebouwde kiosk, bewaking kiosk, aankoop erelint wit/rood, afdruksels…) , de inkomsten bedroegen 412,89 fr.( subsidie gemeente, rondhaling bij herbergiers en bijzondere personen in de gemeente).Er was toen een tekort van 8,50 fr.

Tussen 1875 en 1900 kennen we een gewoon normaal “beloop” dat alle fanfares kennen, (festivals, teerfeesten, toneelopvoeringen, ontslagen, overlijdens, nieuwe muzikanten, ereleden en muziekmeesters).

In de jaren 1912-1913 onstond er een geschil dat aanleiding gaf tot het ontstaan van de “Gat-sissen” en de “Lek-sissen”, verdere betekenis is ons niet bekend. Het hoe en waarom  van deze tweespalt weet niemand nog de dag van vandaag.

De 1e wereldoorlog (1914-1918) was een stille periode en in 1919 werd er door het bestuur vastgesteld dat er heel wat instrumenten en medailles verdwenen waren…

Op zondag 25 mei 1924 werd het 100 jarig bestaan  gevierd. Door toedoen van de Erevoorzitter Albert Germanes, werd onze fanfare “Koninklijk” benoemd Er werd een groot wandelconcert georganiseerd met 31 deelnemende maatschappijen, die elk 2 herbergen moesten bezoeken en die tevens een herinneringsmedaille in ontvangst mochten nemen. Tijdens het bal van het festival was de zaal “Alcazar”  veel te klein. In dat jaar waren er ook talrijke festivals en uitstappen. Onze fanfare kende op dat moment 32 muzikanten en 62 ereleden, de muziekmeester was Theofiel Duson.

In de jaren 1926-1927 ontstond er opnieuw een geschil met afscheiding waaruit de huidige fanfare “Sint Cecilia” is gegroeid. In die periode werd Guillaume Asselberghs tot voorzitter verkozen van onze fanfare.

In 1928 was er een uitstap naar Antwerpen met 157 leden, er werden 10 autobussen ingelegd. Dit jaar werd onze eigen zaal ingehuldigd die de naam De Eendracht kreeg (later zaal Club).

Tijdens de periode tussen 1928 en 1938 kennen we terug een gewoon “normaal” beloop. 1939 werd in de analen het wonderjaar genoemd, met als uitschieters, het bezoek van onze fanfare aan de Wereldtentoonstelling te Luik, alle onkosten werden toen gedragen door de erevoorzitter Lecluse, en een uitstap naar Brussel met ontvangst op het stadhuis (waarvan foto).

Tijdens de 2e wereldoorlog werd het een stille, zeg maar inactieve periode voor het fanfareleven.

In 1946 verleende onze fanfare haar steun, door deelname, aan een Vlaamse kermis georganiseerd door de noodleidende fanfare Sint Cecilia met als doel het vernieuwen van het materiaal, vernield tijdens de brand van hun lokaal zaal Alcazar tijdens de oorlog

In de glorietijd na de oorlog hadden de teerfeesten plaats in het lokaal van “De Eendracht”. Toen begonnen ze met 3 dagen te feesten met ongeveer 400 deelnemers (vóór de 2e wereldoorlog werd er wel eens een hele week gefeest met op de laatste dag; een souper met stokvis).

Op 14,15 en 21 augustus 1949 werd het 125 jarig bestaan van onze fanfare gevierd in het park van “Het Kasteel”. Keerbergen was in feest, grote muzikale optochten met 41 deelnemende fanfares, algemene bevlagging en receptie op het gemeentehuis. Voor die gelegenheid werd er een feestmars gecomponeerd “ Keerbergen in feest”.  Met deze mars werden er gezamenlijke optredens gegeven door de fanfares, 11 fanfares op de eerste dag, 8 fanfares op de 2de dag en 22 fanfares op de 3de dag. Er werden verschillende prijzen (tot 6000 Fr) en een gouden herinneringsmedaille uitgereikt aan de deelnemende fanfares. Het jaargetal 1949 werd bijgevoegd op het oude vaandel.  Tot slot werd er in het najaar op 11 november, na de plechtigheid aan het monument opgeluisterd door onze fanfare, een souper aangeboden aan 322 leden.

In 1950 ontving onze fanfare haar eerste uniform met steun van de heer Paul Koninckx, toenmalig erevoorzitter, die eveneens nog nieuwe trommels en klaroenen schonk.

Tussen 1950 en 1974 kennen we terug het gewone reilen en zeilen van onze fanfare met als uitschieters succesvolle deelnames aan festivals te Knokke, Blankenberge, Leuven, Genk, Brussel, Hever, La Hulpe, Aarschot, Mechelen, Wieze, Rijmenam, OLV Waver, Tremelo, Schriek, Putte-Grasheide en Relst. In 1964 werd er een vrouwelijk (12 meisjes) trommelkorps opgericht. In 1967 stond onze fanfare in het nieuw met nieuwe uniformen en werd er datzelfde jaar ook een eigen muziekschool opgericht.  We kenden een uitzonderlijke bloei en op een zeker ogenblik telde onze fanfare 81 ingeschreven muzikanten, trommelkorps inbegrepen. In 1968 werd er ook een nieuwe vlag geschonken door enkele muzikanten en kreeg het ‘oude’ vaandel zijn huidige ereplaats in het lokaal.

In 1974 was een jubileumjaar en vierden we ons 150 jarig bestaan van de Koninklijke Fanfare “De Eendracht” Na een serieuze voorbereiding in 1973 antwoorden 20 maatschappijen positief op de uitnodiging om deel te nemen aan het jubileumfeest. Het feest gaat door op 1, 2 en 3 juni 1974 in de grote feesttent (700 zitplaatsen)Na de optredens en concerten had een gezamenlijke uitvoering plaats van onze feestmars “ 150 jaar Eendracht”, geschreven door onze dirigent Alfons Goris. De 3 avonden werden opgeluisterd door 3 grote orkesten. Er werden tot 39.500 Fr aan prijzen uitgereikt aan de deelnemende muziekmaatschappijen. Op 12 oktober werd een einde gesteld aan het jubileumjaar met, zoals het hoort, een feestje  en een uitreiking van verschillende medailles en onderscheidingen. In 1974 ziet ook ons tijdschrift het daglicht.

Tussen 1974 en 1984 terug het gewone fanfareleven waarvan ondermeer: in 1975 een 2daagse reis naar Luxemburg. In 1976 wordt de duur van het teerfeest teruggebracht tot 2 dagen. Er was ook een 2daags uitstap naar Parijs en Versailles. In 1977 werd het trommelkorps opgedoekt. Op 7 maart 1979 werd de afschaffing van het uniform een feit. In 1981, 82 en 83 werd het vlees voor het teerfeest geschonken door de toenmalige voorzitter Emiel Van Craen, hetgeen een mooi saldo liet aan de eindafrekening van het feest. In 1981 was er ook een 2daagse reis naar Duitsland; In 1982 was er het bezoek aan de zustergemeente Heino in Nederland. In 1984 werd een 4daagse reis georganiseerd naar de Rijn te Brey nabij Koblenz. Op 9 en 10 juni 1984 was er een viering van het 160jarig bestaan van onze fanfare met overhandiging van tinnen schotels en andere trofeeën. Die 2 dagen verzorgde onze eigen fanfare zeer succesvolle concerten. Alfons Goris, onze dirigent, werd speciaal in de bloemetjes gezet voor de in België unieke prestatie van 50 jaar muziekchef bij onze fanfare.

De periode tussen 1985 en 1990:

In 1985 werd er een 4 daagse reis ondernomen naar Gerardmer in de Franse Vogezen en een eendagsreis naar Brey/Rhein met ter plaatse een muziekoptreden. In 1986 was er de viering van 950 jaar Keerbergen, op 29 maart werd, ter ere van de opening der feestelijkheden in het Kasteel, door onze fanfare de mars “Chierberghe” uitgevoerd. Dit jaar waren er uitzonderlijk veel uitstappen, ongeveer  24 met muziekuitvoering, niet bijgerekend de verschillende serenades (trouwfeesten, gouden bruiloften, 1 mei, oudejaarsavond, begrafenissen…). In Brey/Rhein werd een concert gegeven ter ere van de oprichting van hun “Fanfarezug”. In 1987 werd er beslist om een nieuw kostuum aan te schaffen voor de muzikanten. Verschueren Patrick, muzikant en onderchef neemt het dirigentschap over door de gedwongen afwezigheid van Alfons Goris en dit van november 1987 tot februari 1988, daarna wordt die taak voor korte tijd overgenomen door Eddy Geeraerts.  In 1988 trad Alfons Goris af na 54 jaar als dirigent, dit door een zware ziekte van zijn vrouw. Op 16 maart begint Rudy Verbruggen als dirigent. In 1989, op 29 april was er een serenade ter ere van ons 165 jarig bestaan. Op deze viering werd overgegaan tot de overhandiging van tinnen schotels aan verdienstelijke muzikanten en bestuursleden. Op 17 juni volgde de ontvangst op het gemeentehuis.

In 1990 werd het jaarlijks carnavalbal afgeschaft wegens te weinig belangstelling.

In 1991 werd onze dirigent Rudy Verbruggen bedankt en vervangen door Frans Boeykens uit Sint Amands.

Eind 1992 werd er beslist om gezamenlijke concerten te geven samen met de fanfares van Appels, Keerbergen,Buggenhout en Boortmeerbeek en dit op respectievelijk okt. 93, feb. 94, maart 94 en april 94, met ongeveer 130 muzikanten. Er werd ook deelgenomen aan de Brabantse Gildefeesten op 27 juni 1993, er werd overeengekomen om de duur van de  jaarlijkse teerfeesten terug te brengen tot 1 dag.

Eind 1996 telt onze fanfare 178 gewone leden, 43 muzikanten, 1 vlaggendrager, 1 chef en 23 leerlingen.

In september 1998 begonnen de voorbereidingen voor ons 175 jarig bestaan tijdens het Pinksterweekend van 1999. Het worden serieuze voorbereidingen, bvb toelating gemeente om een grote tent te plaatsen, milieuvergunning, Sabam, sanitaire wagen, caravan, beveiliging, verzekeringen, organiseren van de jongerenfuif op vrijdagavond, optreden fanfares zaterdagnamiddag – optreden artiest zaterdagavond, de  bezetting van de zondag enz….enz. Onze fanfare kreeg verschillende subsidies van de gemeente en van plaatselijke banken ter aanleiding van ons 175 jarig bestaan en er werd ten lange laatste gekozen voor een jongerenfuif op vrijdagavond, zaterdagavond optreden met Garry Hagger, muzikale verbroedering van verschillende fanfares op zondagnamiddagen een Oberbayernorkest op zondagavond. De officiële viering had plaats op het gemeentehuis op 19 juni 1999.

Op 18 maart 2000 openden we het Milleniumbal van het Gemeentebestuur en OCMW  met een kleine serenade.

In juni 2001 werd er beslist geen kostuums meer te dragen tijdens onze optredens.

Op 29 mei 2004 werd er een klein feestje voorzien voor de viering van het 180 jarig bestaan van onze fanfare, ter deze gelegenheid was er ook een uitreiking, door een afgevaardigde van VLAMO,  van eretekens aan verschillende muzikanten en leden van onze fanfare.

Op 24 september 2005 werd Frans Boeykens bedankt voor zijn prestaties als dirigent van onze fanfare. Hij werd vervangen door Patrick Verhaegen. De nieuwe muziekchef kwam direct aandraven met allerlei voorstellen en thema’s om jeugd aan te trekken naar het muzikaal leven. In mei 2006 waren er al 7 spelende muzikantjes en 3 nog aan het leren. Met nog een vooruitzicht van nog 10  bijkomende leerlingen in de maand september 2006..

In de herfstvakantie van 2006 werd er door onze jeugdmuzikanten reeds een eerste concert gegeven in de kerk van Keerbergen In de maand december werd ons nieuw logo gekozen waarin een tuba verschijnt . Op 22 december werden door onze jeugd kerstliederen gebracht op het einde van de kerstviering van de schoolkinderen. Voor onze jeugd worden ook “andere” uitstappen georganiseerd dan muziekmanifestaties, zo gingen ze bv op 28 december 2006 een “cinemake” doen in Aarschot. Ook op 7 januari 2007 werd er gespeeld in de mis in het teken van de jeugdverenigingen, dus ze waren druk bezig.  Sedert 2006 neemt onze jeugd ook nog deel aan de jaarlijkse muziek “play in” te Rotselaar. In 2007 ging de play in door in de KLJ lokalen te Keerbergen met als afsluiter het gebruikelijke gezamenlijk concert .

Vanaf 23 mei 2007 is het zover en nemen de jeugdmuzikantjes plaats tussen de ‘oude’ muzikanten, een goed gevoel zowel voor jeugd als voor de ‘ouden’.

Op 17 februari 2008 werd het solistentornooi georganiseerd in het Lemmensinstituut te Leuven waar onze jeugdmuzikantjes aan hebben deelgenomen met een overweldigend succes. Op 12 oktober 2008 namen ze deel aan de jaarlijkse Provinciale wedstrijd in het Lemmensinstituut.

Op 8 februari 2009 neemt onze jeugd, met 24 ingeschreven muzikantjes, terug deel aan het solistentornooi in het Lemmensinstituut, ze werden weer met onderscheidingen en grote onderscheidingen gelauwerd.

Op 12 juni 2009 werd de fanfare door het gemeentebestuur gevierd naar aanleiding van ons 185 jarig bestaan. In juni 2009 valt ook voor de eerste maal de benaming ” De Eendracht Kids” voor ons jeugdorkest, een naaam die verder officieel zal gedragen worden.

Op 11 oktober 2009 nemen ze dan ook voor de eerste maal deel aan het Provinciaal Orkestentornooi met als uitmuntend resultaat 83,33%! Een huldiging heeft later plaats gevonden tijdens de middag van ons teerfeest, diploma’s werden uitgereikt door burgemeester Ann Schevenels.

In april 2010 werd er beslist om een website op te starten , het zal wel enige tijd in beslag nemen om dit te realiseren maar er wordt beloofd om ze up to date te brengen tegen begin 2011!

Op 18 maart 2011 is de nieuwe website opgestart en toegankelijk vanaf 1 mei.

Op 4 september 2011 vieren we het jubileum 975 jaar Keerbergen. In speciaal papieren maatpakken nemen we actief deel in de stoet.

Een nieuwe lesgever in slagwerk wordt aangesteld vanaf september 2012 nl. Stijn Van der Veken.

In december 2012 biedt Willy Vervoort zijn ontslag aan als bestuurslid, na zijn jarenlange inzet wordt hij benoemd tot ere-bestuurslid. In december 2012 stopt onze vrouwenbond na jarenlange en belangloze inzet voor onze fanfare . Hun verdiensten , 14.156 euro, wordt overgeschreven ten voordele van onze fanfare.

In maart 2013 biedt onze secretaresse Julia Van Parijs haar ontslag aan. Zij wordt benoemd als ere-secretaris na haar jarenlange inzet. Julia wordt opgevolgd door  Odette Celen als secretaresse. Tijdens deze periode wordt ‘de groep’ jeugdmuzikanten zo belangrijk dat de ‘Eendrachtkids’ wordt opgericht. De Eendrachtkids behalen hun eerste muziekdiploma in september 2013. De jeugd begint, met succes, eveneens deel te nemen aan ‘solistentornoois’ die georganiseerd worden door Vlamo in het Lemmensinstituut  in Leuven.

Op 6 september 2014 vieren we 190 jaar De Eendracht. In stoet wordt er rondgetrokken door het dorp, samen met de uitgenodigde ‘Gilles de Besonrieux’. Alle bevriende cafés worden bezocht. S’avonds volgt er een academische zitting met afgevaardigden van Vlamo ( Vlaamse Amateur Muziek Organisatie), de cultuurraad , het schepencollege en bevriende fanfares. Als afsluiter volgt er een daverende discofuif.

Op 2 mei 2015 heeft voor de eerste keer het lenteconcert plaats in het nieuwe cultureel centrum ‘De Bussel’. Voor deze gelegenheid wordt er gebruik gemaakt van de concertzaal uitgerust met een zittribune en dus niet met tafels en stoelen zoals was voorgesteld door oa onze voorzitter Ronnie De Belser, een stemming in het bestuur moest worden georganiseerd om dat waar te maken, tot groot ongenoegen van een bestuurslid… Het kerstconcert, dat in de kerk wordt uitgevoerd, wordt gedeeltelijk gebracht door de jeugdmuzikanten die vijf muziekstukken brachten en daarna nogeens 9 kerstliederen samen met het ‘groot’ orkest.

In 2016 wordt, naast ons lenteconcert en ons kerstconcert, de ‘Foute Party’ geboren waar verklede muzikanten een fout concert brengen en dat wordt dan vervolgt, natuurlijk, door een foute party. De foute party is eerder meer een familiaal gebeuren dat in de volgende jaren nog veel succes oogst. In maart is Frans Van Looy gestopt, na vele jaren, als bestuurslid, hij wordt dan ook terecht ere-bestuurslid. Omwille van de vele jeugdmuzikanten wordt de repetitie verschoven van woensdag naar vrijdag, dit om te kunnen voldoen aan hun schoolritme. Naast de reeds veel gekochte muziekinstrumenten, die gratis worden uitgeleend aan alle muzikanten, wordt er overgegaan tot de aankoop van een klokkenspel, een stel van 20 buisklokken van het merk Bergerault.

Deze periode wordt door De Eendrachtkids gretig deelgenomen aan orkesten- en solistentornoois met telkens heel mooie gezamenlijke en individuele resultaten.

De bestuursverkiezing van 2018, waaraan Theo Van Leerberghe na 20 jaar ondervoorzitter niet meer deelneemt en hier dan wordt benoemd tot ere-ondervoorzitter, geeft maar liefst 14 bestuursleden waaronder 5 jeugdmuzikanten, de toekomst wordt verzekerd..

In 2018 wordt gestart met de nodige inbreng van VIP sponsors, met succes. Het repetitielokaal verhuisd op 4 september naar het zaaltje achter café De Walvis, eveneens op de Putsebaan. Onze jeugdmuzikanten starten met optredens in de scholen tijdens de speeltijden, een mooi initiatief dat van veel bijval geniet en dat ons, uiteraard, nieuwe jonge leerling muzikantjes aanbrengt. Op 10 november wordt er, in de plaats van het kerstconcert, een ‘Klaprozenconcert’ georganiseerd samen met de Keerbergse Oudstrijdersbond en dit natuurlijk voor de viering van  100 jaar einde van WO 1914-1918.

In 2019 vieren we 195 jaar De Eendracht, hiervoor wordt een Jubileumconcert en een Familiedag georganiseerd. Dit jaar, op 13 oktober wordt er ook deelgenomen aan  het muziektornooi bij Vlamo in het Lemmensinstituut te Leuven en dit voor de eerste keer in de categorie Uitmuntendheid. Een deelname die met succes is afgerond in ons jubileumjaar . Er wordt een werkgroep opgericht (feest comité) en dit reeds ter voorbereiding van ons jubileumjaar van 2024. Dit jaar wordt ook Jan Ceulemans benoemd tot ere-bestuurslid. De nieuwjaarsreceptie staat in het teken van 195 jaar Koninklijke Fanfare De Eendracht Keerbergen  en het behaalde resultaat, UITMUNTENDHEID, op het muziektornooi van Leuven .

Sinds 13 maart 2020 wordt, door het Coronavirus Covid 19,  alles afgelast of verplaatst (lenteconcert, foute party). Er worden toch nog repetities georganiseerd in open lucht en dit volledig volgens de opgelegde regels en verplichtingen  van de regering. Vanaf september 2020 zijn er terug repetities binnen in  de concertzaal van De Bussel met alle verplichtingen van dien. De leraar van het slagwerk Stijn Van der Veken wordt op zijn verzoek vervangen en dat door Cedric Van Roosendael. Een jeugdorkestje MEFDEK (Mobiele Eenheid Fanfare De Eendracht Keerbergen) wordt opgericht binnen onze fanfare. Zij verzorgen verschillende kleine optredens, al dan niet op aanvraag , zoals bvb verrassings Nieuwjaars concertjes bij de raad van bestuur..

Door de sterke toename van muzikanten is ons repetitielokaal te klein geworden en gaan de repetities voorlopig door in de parochiezaal Berk en Brem. Gezien het ‘Coronajaar 2021’ worden er weinig of geen optredens georganiseerd. We treden wel op tijdens het Wereldkampioenschap wielrennen in ons WK-dorp op 25 september 2021. Op 3 oktober wordt, ter vervanging van onze verbroederingsnamiddag, een koffieconcert georganiseerd met alle covid maatregelen en beperkingen vandien. Ook het kerstconcert gaat dit jaar door in covidversie. Een mooi nieuw initiatief  van ons Keerbergs Gemeentebestuur ten opzichte van de Keerbergse verenigingen , de winterbar met schaatsbaan, geeft ons de gelegenheid om een beetje bij te verdienen in deze moeilijke tijden. De winterbar met schaatspiste werd ons toevertrouwd op 12 december 2021. Ondertussen heeft ook het feestcomiteit 2024 niet stilgezeten en is er overgegaan, na het vele proeven voor de gepersonaliseerde samenstelling, na de creatie van het etiket en de capsules, tot de bestelling van ons jubileumbier 2024 dat zou moeten kunnen worden geproefd tegen ons lenteconcert van 23 april 2022.In de maand maart is er een nieuw bestuur gekozen waarin 12 leden zetelen. Na alle Covidperikelen komt het normale verenigingsleven terug tot leven…De voorbereidingen, nodig voor de jaarlijkse vieringen, concerten en feesten , worden terug aangekaart.. in de maand april is de eerste levering van ons speciaal gebrouwen bier een feit. De etikettering bevat ons logo en de benaming Union/D’Eendracht, de capsules zijn voorzien van een afbeelding van 4 verschillende muziekinstrumenten. We hebben ook gekozen om ons bier te schenken in onze eigen glazen met ons eigen logo, het zal dan ook verkocht worden in verschillende Keerbergse cafés. In oktober reeds werd er een tweede brouwsel van ons bier besteld ….Voor het eindejaar worden de gebruikelijke evenementen, zoals Kerstconcert, nieuwjaarsreceptie en de winterbar terug georganiseerd.

Voor de organisatie van ons feestjaar 2024 zien verschillende voorstellen allerhande het licht, waaronder concerten en vieringen.

In 2023 is er een categorie sponsors bijgekomen , namelijk ‘Supervip’. Dit is een sponsoring met een bedrag vanaf 250 Euro, door de sponsors zelf te bepalen ..Tegen het nieuwjaarsconcert, de start van ons jubileumjaar, worden er eigen witte hemden, T-shirts en pulls, alles met ons logo, besteld. Eveneens zijn de surfvlaggen en rolvlaggen besteld en Victor Uytterhoeven is bezig met het ontwerp voor een nieuwe vlag. Het ‘grote feestweekend’ zal doorgaan van 4 juli tot en met 7 juli 2024.

In juli ziet een samenwerking met de Heemkring De Botermolen het licht om de tentoonstelling van 200 jaar De Eendracht in de lokalen van de Botermolen te laten plaatsvinden vanaf Paaszondag tot eind september 2024. De archivarissen van De Botermolen zullen een boek uitbrengen  naar aanleiding van ons 200 jarig bestaan.

Dit jaar hebben wij ons kandidatuur ingediend voor de cultuurprijs, zonder succes…

Alle georganiseerde evenementen waren in 2023 een groot succes, het jaar werd afgesloten met een denderende nieuwjaarsreceptie op 30 december aangeboden door onze voorzitter Ronny De Belser ter  ere van zijn 30 jaar voorzitterschap.

Ons feestjaar 2024 werd ingeluid door een schitterend Nieuwjaarsconcert.

 

Opgemaakt door Theo Van Leerberghe

Maart 2024