Skip links

Daar er door corona dit jaar geen teerfeest is kunnen doorgaan en er op vrijdag 20 augustus geen repetitie kon plaatsvinden , hebben we een bezoek gebracht aan enkele bevriende café's nl. Café Onder de toren , café Het Moleken en café Het Hoekske . De andere café's zullen op een andere dag bezocht worden .